• Dostępność Produktów

Dostępność została określona, na karcie każdego z produktów.
Stany są aktualizowane kilka razy dziennie, a większość produktów jest dostępna w dużej ilości.