• Ochrona danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych

 Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Krystian Nowak Krisento, adres siedziby: 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Kazimierza Wielkiego 21/12 wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP: 8351612307, REGON: 382574736

 email:kontakt@krisento.pl

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres: kontakt@krisento.pl

 

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

  • realizacji zamówienia
  • kontaktu z klientem
  • dostarczenia towaru
  • płatności za zamówienie
  • marketingowych, jeśli klient wyrazi zgodę

 

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

 

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom towarów (firmy kurierskie), kontrahentom realizującym usługi wysyłki towarów na rzecz Krystian Nowak Krisento.

 

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 

Nie. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

- jeśli dane dotyczą zamówienia złożonego w sklepie to będą przechowywane do 5 lat

- jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja zamówienia, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

- dane będą przetwarzane także przez cały czas, w jakim konto będzie zarejestrowane w sklepie

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),

- prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),

- prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach

- prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.

- prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody

- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

 

Skąd macie moje dane?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rejestracji i akceptacji warunków Umowy.